Torna el Forma’t Relaxadament

La forta i confosa crisi econòmica actual – conseqüència d’haver estirat més el braç que la màniga dels recursos econòmics-, es troba vinculada de forma velada a una pregona crisi ambiental – derivada d’haver estirat més el braç que la màniga, dels recursos naturals-. La superació d’aquesta darrera requereix forçosament un canvi de model de relacions entre les persones, entre elles i el medi. L’escola ho té clar (ho té?). Molta gent també (també?). Hom pot percebre un retorn a la terra: proliferen els horts ecològics, les cooperatives de consum local; creix un incipient moviment de menjadors escolars sostenibles. Alguns sectors tornen a mirar cap al bosc com a proveïdor d’energia.

Aquest retorn a la terra presenta una dificultat: gairebé hem perdut el bagatge cultural que ens permetia relacionar-nos-hi. Durant els darrers cinquanta anys ha dimitit molta gent del territori: pocs avui dia saben reconèixer els senyals de la natura, preveure els canvis meteorològics, identificar les espècies, interpretar els cicles, preveure els riscos naturals, tractar els animals, usar les eines…

Gastem molts recursos en lluitar contra les conseqüències dels nostres errors. Això, en part, són els efectes d’una crisi ambiental global.

Enguany, amb el Forma’t Relaxadament volem convidar a la reflexió sobre la crisi ambiental i el sector primari com a motor de recuperació. Centrarem la nostra mirada al bosc i al camp.

Per això, com sempre, us proposem els nostres esmorzars pedagògics:

  •  15 d’abril  Can Gibert (Sant Genís de Palafolls)

Com evoluciona el bosc? Com ha de ser un bosc en funció del que n’esperem d’ell: producció o protecció? Quins factors hi entren en joc? Què n’hem de fer? Visitarem el bosc madur de Can Gibert, i establirem un diàleg sota els arbres, a partir de la observació de la realitat, amb la participació de diferents experts amb diferents percepcions.

  •  2 de juny Torre Dorda (Cinc Sènies, Mataró)

L’agricultura respectuosa amb el medi i amb la salut està creixent exponencialment. D’una banda pel convenciment de pagesos conscients, però d’una altra per l’oportunisme derivat d’un prestigi tardà. Les dificultats afegides de distribució i comercialització segueixen essent un inconvenient per a la generalització del consum. O la manca de consum és la causa d’aquelles dificultats? Coneixerem tècniques agrícoles, estratègies de distribució, reflexions professionals i establirem debat interdisciplinar, amb l’ajut de pagesos ecològics.

Anulem el frase 'Els comentaris esta tancats'-->