Envàs, on coi vas?

Hola, aquesta entrada del bloc no és per reflexionar sobre el nostre molt discutible sistema de recollida de residus, sinó per aclarir dubtes raonables. El contenidor groc, que molts anomenen incorrectament “el de plàstic”, és el que sempre en suscita més. Així doncs adjuntem un pdf amb el llistat de tot allò que s’hi pot dipositar. Com veureu alguns dels residus resulten especialment sorprenents.

En tot cas allò que tenen en comú és que són o formen part d’algun envàs. Els fabricants que posen productes envasats amb plàstic, metall i altres materials (exceptuant el vidre i el paper) al mercat paguen una part a l’entitat ECOEMBES per fer-se càrrec del tractament del residu d’envàs. D’aquesta manera els residus d’envasos es recullen als contenidors grocs, finançats per aquesta entitat. La gestió dels productes que no són envasos es financen per una altra via de l’administració i per tant no es pot gestionar seguint el mateix circuit de recollida. És per això que el contenidor groc està dedicat als envasos, i el plàstic i metall que no és envàs, com ara una joguina, s’ha de reciclar al punts verds o deixalleries que habitualment tenen contenidors específics. Que no es puguin llençar al contenidor groc no vol dir que no es recuperin, sinó que es fa per una altra via.

Dit això, els envasos que siguin de fusta, suro, ceràmica i altres poden anar al contenidor groc sempre que tinguin el logo del “punt verd”.

En fi, deixem per un altre dia la reflexió al respecte…