L’HIVERN DEIXARÀ PAS

L’inici de febrer ha estat fred. Però la natura no para: els ocells hivernants, en competència amb els residents permanents, cerquen menjar amb una intensa activitat. Sovint, però, de forma críptica per als observadors. Els rupits (molt menys abundants que altres hiverns més durs), també les cotxes fumades, el tords, el pigot garser gros, el garser menut (en marcada expansió!) i les ubiqües merles. Els gatells segueixen als avellaners en les floracions.

I el cel fantàstic amb els canvis de pressió i temperatura, donant lloc a paisatges nítids i a matinades i capvespres acolorits i encisadors. A la nit, l’univers s’ens mostra impúdic, curull d’estrelles intenses, en contrast amb una negror derivada de la baixa humitat atmosfèrica.

 

Anulem el frase 'Els comentaris esta tancats'-->