Formació de professorat

L’Escola de Natura del Corredor ofereix al professorat la possibilitat de formar-se ambientalment per tal de poder afrontar els importants reptes de futur que se’ns presenten com a societat. La formació es pot fer sota el marc del Pla de Formació de Zona dels Serveis Educatius (seminaris, grups de treball, formació en centre), però també oferim xerrades i sortides de camp per als docents.

Aquest curs 2018-19 coordinem i organitzem la següent formació:

  • Seminari municipal d’Escoles Verdes a Argentona
  • Seminari d’Escoles Verdes de Badalona
  • 2 Seminaris de formació inicial d’Escoles Verdes al Maresme i al Vallès Oriental
  • 9 Seminaris de formació, coordinació i seguiment de les Escoles Verdes del Maresme i el Vallès Oriental