Campanyes municipals

L’equip de l’Escola de Natura del Corredor compta amb una llarga trajectòria i experiència en el disseny, gestió i desenvolupament de campanyes municipals d’informació, sensibilització, implantació i seguiment:

  • Campanyes de prevenció de residus
  • Campanyes d’implantació de la fracció orgànica
  • Campanyes de formació i seguiment de compostatge domèstic
  • Campanyes Porta a Porta
  • Campanyes d’estalvi d’aigua
  • Campanyes d’estalvi energètic