Contacte

Escola de Natura del Corredor
ca l’Arenes · Apartat de correus 115
08450 Llinars del Vallès
telèfons 93 795 54 05 / 93 795 52 28
enc@pangea.org