Fongs contents


Ho serien, si tinguessin sentiments. Des de divendres 4 de novembre fins a les 11 h de diumenge 6 s’han recollit al Corredor 82,3 l de pluja. Dissabte van esclatar arreu, a prop dels camins, el bolets de tinta (Coprinus sp.). Si les temperatures no baixen excessivament, moltes espècies acompanyaran aquesta. Atenció, però: si sortiu amb els alumnes a estudiar els bolets, no convertiu l’activitat en una cacera indiscriminada.I, sobre tot: no induïu la recol·lecció massiva fent portar un cistell per cada canalla.

 

Anulem el frase 'Els comentaris esta tancats'-->